Sulė pi paisanė

In questa pagina troverete frasi e detti jelsesi.                               Mandaci una frase in dialetto: Webstaff

-Amate dunque, o giovani, a voi soltanto ardisco dare consigli, amate questa nostra terra natale. Amatela benché modesta, amatela perché modesta!...Udirete, o giovani non di rado lamentare che il Molise č dimenticato e di tale oblio dar colpa ai suoi rappresentanti politici. Ebbene, siano o no questi in colpa, ciascuno domandi anzitutto a sé medesimo: me ne ricordo io sempre del Molise? Che ho fatto o fo io per esso? Quale smania mi agita il petto di farmi onore non per me soltanto o pei miei, ma perché ne ridondi fama alla mia regione? Qual compiacenza eccita in me ogni cosa che giovi al Molise o lo rialzi agli occhi d'Italia?...". Francesco D'Ovidio


-Canė e canė z'eddurėnė 'nculė
-Chi ialė pochė valė
-Cummė ič u cegliė cuscė zė fa u nidė
-Jčnnė mėnčnnė mėlunė cugličmmė, ist mnist mėlunė cuglistė
-Quannė dł zė vonė céntė ngė ponė
-Occhiė spannė spannė nzo callarė che zė rėcagnėnė
-Bellezza finė a portė bontą finė a mortė
-Quannė u parentė si chiamatė, u vicinatė e gią arruatė
-Chi č bčllė zė smantė, chi č brutte z'ammantė
-Da padronė a iarzonė
-Megliė ičssė rarėchė dė palazzė che cimė dė pagliarė
-Culė dė chianė e nasė pėzzutė vaccė cudutė cudutė -Nasė pėzzutė e culė dė chianė vaccé chianė chanė
-Nennė tė fedą di chi parlė a pizzcunė
-Chi capiscė, patiscė
-U bannė p'ņ bann (il bando per le strade)
-Quannė sciocchė a pilė dė iattė, ognė orė nė valė quattė
-Quannė sciocchė a pilė dė iattė, ognė palmė nė fa quattė
-Mazzė e panégliė fannė i figliė bégliė
-Luvą e né cė nė méttė, quannė va nė cė nė trovė. Se prendi solamente e non aggiungi mai,prima o poi non troverai nulla pił
-U malėtémpė ič pė tuttė quantė a malatiė sulė pė chi a tčnė
-Quannė a barchė rėtornė u portė fa bčnė a chi ta fattė o tortė
-Acché e fochė nė trovė lochė
-Chi vņ manną a casa ą rruinė, pizzė mal lčvėtė e tagliulinė
-A ieglinė fa l'ovė e all'atrė nė dņlč u culė
-A chiacchierė č longhė e a prėcėssionė nė caminė
-Cė vé a Sant'Annė?
-A mortė č fattė a spatorcė, voiė tė fa e craiė tė torcė
-U marė va l'acchė
-Imprecazione: chė tė zė pozza purtą na chiemė
-Chi a dunė carė vénnė: chi č generoso vende ad un prezzo migliore
-Chi tčnė malė capė, ič bonė pčdė
-Acchč e fóchė nė trovė lóchė
-Capė capė rėmanė capatė
-Oh viėso'!!
-Occhiė spannė spannė, nė so callarė chė zė rėcagnėnė
-Da mčgliė a mčgliė l'annė chė vč
-Corė cunténtė vėsazzė 'ncogliė
-Embaccė u canė vecchiė: zuzu!
-Robbč včcchiė 'n casė dė pazzė morė
-Nė sputą pė l'ariė che tč rėzzécchė 'mbacciė
-Chiovė e malė tempė fą n'casa d'atrė nė zė pņ sctą
.Quannė sciocchė e pilė dė iattė ognič palmė nė fą quattė
-I ciuccė zė rattėnė e i verilė zė sfascėnė
-Lattė dė sėmėntė n'zč 'mmitė i paréntė (il migliore latte dell'anno, quello autunnale, non si invita ai parenti)
-Purė i pucė ténėnė a toscė
-Bellė in piazzė trivėlė 'nda casė
-Véntė n'č mėnatė, pingė n'č calatė, sņrtė n'č rruatė
-Véstė cėpponė che parė baronė
-A Santė Pétrė virdė e sicchė metrė
-Me che!... vu chčcciaė o sanghė a 'na furmichė?
-Nėn zė nė po' chio, mė z'č fatte o sanghė amarė!...
-Quannė a barchė rėvč u portė fa bčnė a chi te fattė o tortė
-Ičnnė mėnčnnė mėlunė cugličmmė, isctė mėnistė mėlunė cuglistė
-Mčgliė eddėvėntą ruscė primė che chiagnė dņppė
-Chi zė magnė o mélė e chi zė ičlė i déntė
-Pu stuppėgliė perdė a fiaschė
-I ciuccė zė rattėnė e i verilė zė sfascėnė
-Ciscė arrollė e poca pagliė
-I pazzė e i piccininnė i iutė Diė
-U cegliė da dėfčnzė cummė fa eccuscé pčnzė
-Cummė mčgliė zė pņ fa
-A ieglinė fa l'ovė e a u iagliė nė dolė u culė.
-Chi vą sempė arrčtė a unė nu passė mai 'nnanzė
-A chiacchieriė č artė lčggė
-Pėcché u pavonė čgliuccavė? Pėcché nzė putévė vėdé!! Pėcché u pavonė čgliuccavė? Pėcché zė vulévė sėntģ!!
-Cértė vņtė fą chił a zéppė che a'ccéttė
-Chi palésė quéllė chė sapė, pčrdė quéllė chė trņvė
-Nnanzė a Crisctė črrobbė a sdėrrazzė
-U porcė ze pesė doppė mortė
-A fémmėnė che u culė abballė o ič puttanė o diavčlė fallė
-Il marito a letto con la moglie, separati da un tavolaccio dopo un litigio, sente entrare dei ladri che terrorizzano la donna, la quale chiede aiuto al marito che le risponde: Si mė vu bčnė dė corė tavėlė forė.
-Chi zė fa iabbė zč iobbė
-A vocchė ič nu buchė strittė chė zė magnė a casė chė tuttė u tittė
-Quannė a saputė na vocchė chiénė dė dentė o sapė Napulė e Bėnėvéntė
-A primaverė l'arbėrė vecchiė zė rambercacchiė
-O vinė vecchiė vicino o novė rėvollė
-Zė vonė magną u vetellė ncorpė a vacchė
-Chė tė turcéssė u malė santė Dunatė: Epilessia
-Quannė chiovė zč ntacchė a mazzė
-Tėnévėnė pannė e froffėcė e nė so tėrėtė nu cucchėvagliė da cautė
-Uaiė a tumbėrė e mortė maiė
-A pretė chė rocčlė nė fa muschiė
-Chi zė movė čllécchė chi sčdė rėsécchė
-Chi ca fatiė n'čllčntė ca famė n'č pčrčntė
-Corpė chiinė cčrchė rėposė
-Doppė ammaritatė iescėnė i zitė
-A lavą a capė u ciuccė zė zė perdė acquė e saponė
-Tuttė i malė canė članė bonč iaccė
-La zė scorcė u pėdocchiė e ca pčllė zė zė fanė i zčmbittė (dove la tirchieria č spropositata)
-Mčgliė a cortė čppressė che u prčvėtė a latė (meglio darle che riceverle)
-Scioscė u foché da coppė u léttė ca manichė da giacchettė (chi non ha bisogno di nulla)
-Quannė cachė z'affucė (chi ha intenzione di lavorare nel momento meno opportuno)
-Senza crapė e chiinė dė rognė
-Chi tė sapė tė rapė
-Chi negoziė campė chi fatiė crepė
-Ch te figliė elaiė e tu norė mantennė
-Cumpagnė nė levė partė
-Engėnedeiė primė u dėstinė e po u criéturė
-Sivvł schiettė u ventė mittėtė arretė a frattė
-Se Cristė tėnévė paurė di muschigliė, nėnnģ criėvė
-Arrobbė o iurnatė a Cristė e i soldė u guvernė
-dą luntanė fą na bella vėcėnanzė
-Lochė strittė mė cė ficchiė   
-Chi aialė pochė valė
-Pochė panė mė dą e via via tė portė i porcė
-U ciuccė curtė ič sempė piglitrė
-Centė ničntė so ėccisė nu ciuccė
-Magnatė raziė dė diė e cacatė seiettė
-Conchė cupė e purė cupė conchė
-Chi trascė endą casė du poverė nė iescė maiė addiunė
-Scėtą ndu lettė e scioscė u fochė
-A faccė ič meze pedunė: chi cerchė e chi rėfiutė
-Robbė dė campagnė chi arrivė primė za magnė -Ndė Lugliė: Métė e cantė sottė o solė co cannčllė, vanderė e scarfagliolė.
-Fa benė e scordetė; fa malė e pénsacė
-Fattė accuntė e scassė a chiesa
-Panė sanė nėnnu tuccatė, panė ruttė nėnnu muvétė, magnatė e vėvétė tuttė quellė kė vulétė
-Quannė sciocchė a pilė de iattė, ognė palmė nė fa quattė
-Ntrovedė cascičrė e mčnė quagliė -Mmaculą 'ncalą che mo cal'iė
-U iallė che nzč missė mai o vraghė, na votė che zņ mettė zņ cachė
-U pėdocchiė dicė mbaccė u pocė "Alņ iautė noss, evvisė a puzzė-sciatė co vestiė so culecatė"
-U pocė mette u pedė ndą ferinė deventė subitė miglienarė
-Fėmmėnė lanė e sétė nėn zė vidėnė ca cannelė
-Zė ncappenė chił moschė kė na gliottė dė mčlė, che kė na tinė dė fčlė
-U temp Corrė u padronė
-Tu mė nazzėchė ma nė m'addormė
-U porcė passannė 'nanzė u scarparė dissė: "Mantėnemėcė pulitė"
-U pocė ndu nu pizzėchė dė farinė zė sentė nu miglinarė
-Passatė a cinquantinė zė lassė a femmenė e zė pigliė a cantinė
-A mosche ncoppė a recchiė da vacchė dissė a tarantelė: "Jamė a arą!"
-U ciuccė che nč tenutė maiė o vraghė, quannė o tenė zo cachė
-A pecurė che vailė perdė u muccechė.
-I chiacchierė zė vinnenė e tre callė u mentonė.
-Pa vacchė du pedronė chi a guvernė e chi a mognė.
-I canė trapėliėtarė portėnė sempė a pellė scarciatė.
-Quannė  u marė vą in tempestė ognė buchė č portė.
-Pile ruscė e cani pittiatė accidelė appena natė.
-Monaci, Prevetė e Cani, sempė cu' taccherė 'mmanė.
-Doppė dė tre ielatė o na' chiobbetė o na' sciuccatė.
-Se tutt i cegliė canuscessenė o ranė, nze trescassė.
-Chi zė sposa endu paesė, vevė endu bėccherė, chi zė sposa fore vevė nda fiasca
- Chi semčntė spinė n'pņ ģ scavėzė.
- Da vite nascė a pripainė.
- A primė acqua de ausctė mittetė u busctė .
- Certė votė purė nu fessė t'ellumenė a mentė.
- Chisse cumme passane u' ponte nov' z'aggentiliscene .
- 'U vovė chiamė curnutė u ciuccė.
- 'U iallė chiamė cazzutė 'a ieglinė.
- Cumme dicė 'u pittirusscė :"nė songhė vistė de sto vernatė".
- Cumme deceva zģ Nunzio Lecchittė: " A me i bbeccherė nunne mė piacenė né chinė né vacantė, quannė so cchinė i sbachė e quannė so vacantė i rienchiė".
- Patre, figlio e spirite santė songhė truvatė u fessė ca mė campė.
- Occhio spanne spanne, n' so' callarė che se recagnanė.
- Quanne mai sģ viste i zingare a metė.
- Nge' vo' a zengare per 'nduviną a ventur'.
- 'U ciuccė porta a paglia e 'u ciuccė sa magnė.
- A carne ze jettė e i cane s' arraianė.
- Gente trist nominata e vistė.
- Ncoppe 'o cotte l' acche vollute.
- Da capė banda semė sciutė sunaturė dė piattinė.
-Nė iessė troppė amarė sennņ ognunė te sputė, nė iessė troppė docė sennņ ognunė tė sughė.

Un gusto indotto del niente,che si consuma in un niente e che consuma inutilmente noi che niente non siamo

 

Paisane n. Contatore visite du 31.10.2000